Sostenibilidad

San Eloy Park SA, a través de l’empresa Audit Energia, ha realitzat recentment una instal·lació solar fotovoltaica amb l’objectiu de destinar l’electricitat produïda a l’autoconsum instantani, i així reduir la despesa energètica i econòmica, a més de contribuir en la reducció d’emissions d’efecte hivernacle ( CO2 ). Aquesta instal·lació, integrada a la coberta de la nau, consta de 50 panells de 380wp, amb un inversor de 15 kw i una potència pic total de 19,00 kwp.

Projecte acollit al Programa d’incentius lligats a l’autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu, finançat pel Fons Europeu – Next GenerationEU

El Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova la concessió directa d’ajuts a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d’ajuts per l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu, publicat al BOE núm. 155, de 30 de juny de 2021, va establir les bases reguladores per a la concessió d’ajuts del Programa per a actuacions per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.

San Eloy Park SA, seguint aquestes bases, amb data 14/02/2022 va fer la sol·licitud al Programa d’incentius lligats a l’autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables i d’acord amb la proposta de resolució d’atorgament de data 10 de març de 2023, s’ha atorgat a San Eloy Park SA la quantitat de 5.809,11€.

sustainability