BENVINGUTS

MedPlaya és una empresa familiar, propera, amb  tradició  i gran  experiència, especialitzada en vacances de costa. Oferim una excel·lent relació qualitat preu amb unes bones instal·lacions, un equip de treball amb vocació de servei i compromès  amb la societat i la protecció del medi ambient.

 

Als hotels de la cadena MedPlaya som conscients que la indústria turística genera multitud d’impactes a les zones de destí tant positius (generació d’ingressos, ocupació i oportunitats de negoci, etc.) com negatius (sobreexplotació dels recursos naturals, degradació ambiental i paisatgística, generació de pol·lució, etc.) per això la nostra responsabilitat és fomentar la protecció dels nostres treballadors i del medi ambient que ens envolta.

Hem desenvolupat i posat en pràctica una política  de sostenibilitat en la que hostes i treballadors contribueixen activament amb nosaltres amb l’objectiu de minimitzar els impactes negatius.VISIÓ

Assegurar l’eficiència, el bon funcionament dels procediments de sostenibilitat i les bones pràctiques ambientals a tots els hotels de la cadena MedPlaya.


MISSIÖ

Facilitar a tots els nostres clients proveïdors i treballadors els serveis, productes i experiències dels hotels amb  responsabilitat mediambiental i innovació.


POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

La política mediambiental té com a objectiu principal definir les accions que es duen a terme als nostres establiments amb l’objectiu de millorar la forma de dirigir pel  que fa a la societat, el bon tracte als treballadors i al medi ambient,  dirigida als hostes i clients, treballadors de l’establiment i proveïdors.

 1. Fer un ús eficient de les nostres instal·lacions i equips amb la participació activa del personal i els hostes amb l’objectiu de reduir el consum d’aigua i energia, així com les  emissions de CO2.

 2. Assolir als nostres hotels una reducció en generació de residus mitjançant el seguiment d’un seguit d’iniciatives ecològiques de disminució de residus.

 3. Fomentar el reciclatge mitjançant la promoció de la recollida selectiva dels residus.

 4. Desenvolupar una política de compres en la qual s’especifiquin els objectius i requisits mediambientals i socials.

 5. Conservar la biodiversitat del nostre entorn mitjançant la participació en diferents activitats.

 6. Optimitzar l’ús de productes químics.

 7. Potenciar els beneficis socials dels nostres treballadors fomentant el benestar i la protecció de la salut, millorant les nostres polítiques d’ocupació amb programes de formació i defensant la igualtat d’oportunitats per a tots.

 8. Contribuir en el desenvolupament de la nostra comunitat mitjançant la contractació de proveïdors i distribuïdors locals.

 9. Fer conèixer la nostra cultura local fomentant l’ús d’atraccions turístiques, excursions i altres activitats a la nostra comunitat i potenciant la nostra gastronomia amb la introducció de plats típics als nostres menús.

 10. Participar activament en projectes mediambientals i socials que es desenvolupen a la nostra comunitat en forma de cooperació o donacions.

El 2019 l'Hotel Flamingo Oasis ha canviat les plaques solars tèrmiques per a la producció d'aigua calenta sanitària. Projecte acollit als ajuts IVACE cofinançat per la Unió Europea dins del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. L'energia renovable no contamina, és inesgotable i redueix l'ús de combustibles fòssils.

En 2018 l'Hotel Flamingo Oasis ha canviat les calderes de Gasoil a Gas Natural i incorporat el monitoratge i control dels consums. Projecte acollit als ajuts de IVACE cofinançat per la Unió Europea dins del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 ". Aquest canvi suposarà una reducció sobre el 29% d'emissions de CO2 a l'any.

 Flamingo Oasis IVACE


COL·LABORADORS

  • MedPlaya forma part de Travelife, iniciativa líder en formació, gestió i certificació per a empreses turístiques compromeses amb assolir la sostenibilitat. Reconeguda per nombrosos tour operadors i associacions de viatges.
  • MedPlaya aconsegueix any rere any diversos guardons d’or per als seus hotels.
  • ISO 14001 estableix un Sistema de Gestió Ambiental i la reducció dels impactes en l’ambient.
  • Premi a l’Hospitalitat “Un compromís Reial amb la sostenibilitat” i certificat de l’”Hotel Eficient Sostenible”, atorgat pel Grup ISTUR (Institut de la Sostenibilitat Turística) a FITUR 2015.
  • Membre d’Unicef i el seu programa “Hotels Amics” per a la protecció de l’explotació infantil. Recapta fons i realitza donacions.

OBJECTIUS 2015-16

Reduir el consum elèctric un 5%. vs 2013-2014.

Reduir les emissions de CO2 un 30 % vs 2013-2014.

Impartir més de 200 hores de formació en Sostenibilitat Ambiental.

Incorporar la figura d’un coordinador de Sostenibilitat Mediambiental.

Fundar l’Hotel Monterrey “LA MASIA”, un Hotel Escola amb el lema “aprendre fent”, en estreta col·laboració amb entitats territorials com la Universitat de Girona, les escoles d’hostaleria i altres entitats de la zona.


POLÍTICA DE QUALITAT

La millora contínua i el control de la qualitat formen part de la cultura d’empresa sempre orientada a satisfer les necessitats i expectatives dels clients, i implicada en tots els processos connectats i contant amb la participació activa de tot el personal de l’organització.

Política de calidad  Política de calidad


POLÍTICA DE COMPRES

L’objectiu de MedPlaya és aconseguir la major eficiència en tot el procés de compra, garantitzant als seus clients l’entrega de  productes i serveis de qualitat, exigint als seus  proveïdors el compliment de les normatives vigents i fomentant els valors de sostenibilitat mediambiental.

Política de compras  Política de compras


POLÍTICA DE SEGURETAT I SALUT

La Direcció de MedPlaya és la responsable màxima de la definició, desenvolupament, articulació, revisió, difusió i compliment de la política preventiva, aportant els mitjans materials i humans adequats per a la seva implantació. Per a l’exercici de la seva responsabilitat, la direcció de l’empresa comptarà amb el suport dels càrrecs intermedis, el/els treballador/s designat/s en matèria de prevenció i amb la col·laboració i assessorament del servei de prevenció d’empreses líders en el sector en l’aplicació del pla de prevenció a totes les activitats de l’empresa.

Política de seguridad y salud  Política de seguridad y salud

Política de seguridad y salud


POLITICA DE PROTECCIÓN AL MENOR

En MedPlaya estamos comprometidos con la protección del menor y  en hacer todo lo posible para su defensa. El personal admite y reconoce nuestras responsabilidades para desarrollar una conciencia social sobre los problemas que ocasionen perjuicio al menor.

Política de protección del menor  Política de protección del menor

Política de protección al menor


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS

MedPlaya té la responsabilitat de protegir, donar suport i promoure els drets humans fonamentals dins l’impacte d’influència i activitat,  proporcionant el marc necessari per esforçar-se a millorar lliurement les condicions laborals.

Política protección de los derechos humanos  Política protección de los derechos humanos


POLÍTICA DE PARTICIPACIÓ EN LA COMUNITAT

MedPlaya participa de forma activa a tots els llocs on desenvolupa les seves activitats i contribueix a la millora i el progrés del seu entorn social creant oportunitats per al desenvolupament  econòmic i social  de la comunitat.

Política de participación en la comunidad  Política de participación en la comunidad


LEGISLACIÓ DE REFERÈNCIA

MedPlaya utilitza la legislació vigent en matèria de medi ambient a nivell internacional i estatal així com la de les diferents comunitats autònomes i locals.

Legislación de referencia  Legislación de referencia

Legislación de referencia


Med Playa Informe de Sostenibilitat 2018-2019

Med Playa Informe de Sostenibilitat 2018-2019