Privacitat

Política de privacitat

MED PLAYA té com a objectiu respectar la privacitat dels seus clients i els usuaris de la seva pàgina web i xarxes socials així com protegir les dades de caràcter personals que ens puguin haver facilitat a través de qualsevol forma de contacte amb la nostra cadena hotelera.

És per això que MED PLAYA té implementades les mesures de seguretat necessàries d’índole tècniques i organitzatives necessàries per tal de garantir la seguretat i integritat de les dades personals dels clients, evitant així la pèrdua, tractament o accés no autoritzat conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

En aquest sentit i, conforme a allò establert en el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu (RGPD), a continuació li detallem la informació sobre el tractament que MED PLAYA realitza sobre les seves dades.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

 

RAÓ SOCIAL:                 MED PLAYA MANAGEMENT, SL

N.I.F.                             B17076886

Domicili:                        Passeig General Mendoza, núm. 1, Planta 6a, CP 17002, Girona.

Email:                            rgpd@medplaya.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractarem les dades obtingudes per a gestionar el procés de registre i la relació amb els usuaris de la nostra web, respondre i atendre les sol·licituds dels usuaris a través dels diferents formularis de contacte i per a gestionar administrativament el servei contractat.

I concretament, a MED PLAYA realitzem els següents tractaments de les seves dades personals:

RESERVES ON-LINE: En omplir el formulari de Reserves on-line, l’usuari accepta i autoritza a MED PLAYA MANAGEMENT, SL a utilitzar i tractar de forma automatitzada les dades personals subministrades amb la finalitat d’administrar la reserva sol·licitada i prestar un servei d’allotjament contractat. En el cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials marcant la casella del formulari corresponent a la recepció de publicitat dels serveis i ofertes realitzades pel grup MED PLAYA, les seves dades personals seran tractades a més a més per a proporcionar-li informació de les nostres notícies i ofertes per correu electrònic.

Així mateix, s’informa a l’usuari que realitzi una reserva que les seves dades personals i allò relatiu a la reserva seran cedides a les empreses que integren el grup MED PLAYA que hagin d’intervenir en la gestió de la reserva i l’execució de la mateixa per a les finalitats anteriorment descrites.

MedPlaya Amigo!: En omplir la sol·licitud d’inscripció en el programa MedPlaya Amigo!, l’usuari accepta i autoritza a MED PLAYA MANAGEMENT, SL a utilitzar i tractar les dades personals subministrades per a les finalitats pròpies del programa de fidelització dels clients del grup MED PLAYA, com és la millora de la relació comercial amb el client i la realització de les ofertes personalitzades.

Així mateix que per a la correcta execució del programa les seves dades personals seran cedides a empreses del grup MED PLAYA per a les finalitats anteriorment descrites.

Les Dades Personals que ens aporti seran objecte de tractament per a identificar-lo com a usuari del programa i donar-li accés a les diferents funcionalitats i serveis que estan a la pròpia disposició dels usuaris registrats en el programa.

L’usuari pot en qualsevol moment revocar el consentiment sobre el tractament de les seves dades personals a través de l’enviament d’un correu electrònic a rgpd@medplaya.com. Tot i que la revocació del consentiment implicarà l’exclusió del client del programa MedPlaya Amigo!.

FORMULARIS DE CONTACTE: En omplir el formulari de contacte i opinió de la pàgina web l’usuari accepta i autoritza a MED PLAYA MANAGEMENT, SL a utilitzar i tractar les dades personals subministrades per a atendre a les sol·licituds, suggeriments i queixes, així com millorar la qualitat del servei. Per a la correcta atenció i contesta de la comunicació les seves dades personals podran ser cedides a empreses del grup MED PLAYA per a donar la resposta més oportuna a la petició.

L’usuari pot en qualsevol moment sol·licitar la cancel·lació de les seves dades personals a través de l’enviament d’un correu electrònic a rgpd@medplaya.com.

TRUCADES TELEFÒNIQUES AL NOSTRE CENTRE D'ATENCIÓ AL CLIENT (CALL CENTRE): En contactar amb el nostre Call centre, l’usuari accepta i autoritza a MED PLAYA MANAGEMENT, SL a utilitzar i tractar les dades personals subministrades per a atendre a les sol·licituds, suggeriments i queixes, així com millorar la qualitat del servei. Per a la correcta atenció i contesta de la comunicació les seves dades personals podran ser cedides a empreses del grup MED PLAYA per a donar la resposta més oportuna a la petició.

L’usuari pot en qualsevol moment sol·licitar la cancel·lació de les seves dades personals a través de l’enviament d’un correu electrònic a rgpd@medplaya.com.

 

CURRÍCULUMS VITAE: En omplir el formulari d’enviament de currículums de la nostra pàgina web, l’usuari accepta i autoritza a MED PLAYA MANAGEMENT, SL a utilitzar i tractar les dades personals subministrades per tal que siguin integrades en una bases de dades de selecció de personal amb la finalitat d’entrar en processos de selecció de personal dels diversos hotels i empreses pertanyents al grup MED PLAYA.

Com hem obtingut les seves dades personals i quina legitimació tenim per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades personals és el consentiment exprés que ens ha prestat prèviament el propi interessat així com el compliment d’obligacions legals segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades.

Així doncs, les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat o del seu representant legal. En cap cap es tracten categories especials de dades personals, com per exemple: dades que revelin l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, dades d’afiliació sindical, dades genètiques, dades relatives a la salut d’una persona física.

En no facilitar les dades personals sol·licitades i en no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se, rebre informació dels serveis o l’exclusió del programa MedPlaya Amigo!.

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de tal relació comercial.


Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals es conservaran durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres i en tot cas durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables i durant el temps que resulti estrictament necessari per tal d’atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

De totes maneres, cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recopilades transcorreguts 10 anys des de l’última contractació del servei, sempre i quan no hagi sol·licitat la cancel·lació de les dades amb anterioritat.

Les dades tractades amb finalitats comercials es conservaran vigents mentre no se’n sol·liciti la supressió. L’usuari pot en qualsevol moment revocar el consentiment sobre el tractament de les seves dades personals a través de l’enviament d’un correu electrònic a rgpd@medplaya.com.

Els currículums que siguin enviats a l’empresa seran cancel·lats en el transcurs de 2 anys des de la seva recepció.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte a les empreses pertanyents al grup MED PLAYA, a proveïdors de serveis que prestin serveis en el nostre nom o en compliment d’una obligació legal. Les dades a empreses del mateix grup serán cedides amb la finalitat de poder compartir la información necessària per la correcta prestació del servei.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en servidors propietat de MED PLAYA MANAGEMENT, SL.


Quins són els seus drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MED PLAYA estem tractant les seves dades personals.

D’aquesta manera té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a les mateixes. Igualment pot demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o incompletes, així com sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

A més a més en determinades circumstàncies pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o bé per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les seves dades, excepte per motius legítims que prevalguin sobre els seus interessos i drets o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Aquests són els seus drets:

ACCÉS A LES SEVES DADES: Podrà consultar les dades personals incloses en fitxers del grup MED PLAYA.

RECTIFICACIÓ DE LES SEVES DADES: Podrà modificar les dades personals si són inexactes.

SUPRESSIÓ DE LES SEVES DADES: Podrà sol·licitar que s’eliminin les seves  dades personals.

PORTABILITAT DE LES SEVES DADES: Podrà sol·licitar la recepció en format electrònic la totalitat de les dades personals que vostè ens hagi facilitat, les que resultin necessàries per a la relació contractual amb el grup MED PLAYA.

OPOSICIÓ AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.

LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT: Podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos: a) mentre es comprovi l’exactitud de la impugnació de les seves dades personals b) quan el tractament sigui il·lícit però vostè s’oposi a la supressió de les seves dades c) quan el grup MED PLAYA no necessiti tractar les dades personals però vostè les necessiti per a l’exercici o per a la defensa de reclamacions d) quan vostè s’hagi oposat al tractament de les seves dades personals.

Per tal d’exercir aquests drets haurà d’omplir el formulari de sol·licitud acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat per correu electrònic (rgpd@medplaya.com) o bé a la direcció postal: Protecció de Dades MED PLAYA, Passeig General Mendoza, núm. 1, Planta 6a, CP-17002, Girona.

En qualsevol cas la persona usuària té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que se li ha vulnerat qualsevol dret relatiu a la protecció de les seves dades personals o si considera que el tractament de les dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.

Modificacions de la Política de Privacitat

La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. En qualsevol cas qualsevol novetat legislativa o jurisprudencial serà degudament comunicada a través de correu electrònic o avís a la pàgina web.

Aquesta política de privacitat està publicada a la nostra web www.medplaya.com 

Idioma